Welcome To

SK Lembah Jaya|How To Make Money Online. This site provides education information also tips and techniques for beginning bloggers in order to make money online.
Custom Search

Friday, 23 September 2011

Jalan Kemulian Ahli Sufi

Dalam kitab karangan ulama’ Sufi Syaikh Abd al-Shamad al-Jawi al-Falimbani

yang bertajuk ‘Jalan Kemuliaan Ahli Sufi’ telah diriwayatkan

sebuah hadis oleh Anas r.a :

Telah bersabda Rasulullah SAW “Apabila seorang hamba melakukan dosa,

maka dituliskan atasnya.”

Maka bertanya seorang Arab Badwi : “Jika dia taubat..?”

Maka Rasulullah SAW menjawab: “Jika dia taubat dihapuskan dosa itu daripadanya.”

Badwi itu bertanya lagi: “Jika dia mengulanginya..?”

Rasulullah SAW menjawab: “Dituliskan pula atasnya.”

Badwi itu bertanya lagi: “Sampai bila..?

Rasulullah SAW menjawab: “Sehingga dia mengucapkan istighfar

dan bertaubat kepada Allah Taala daripada dosa-dosanya.

Sesungguhnya Allah Taala tidak pernah bosan mengampuni hamba-Nya

hinggalah hamba-Nya itu bosan memohon keampunan daripada-Nya.

Apabila seorang hamba bercita-cita hendak melakukan kebaikan,

maka malaikat yang di sebelah kanannya akan menuliskan baginya satu kebaikan,

dan jika dia mengerjakan kebaikan itu , maka dituliskan pula baginya sepuluh kebajikan ,

yang kemudiannya digandakan lagi menjadi tujuh ratus kali ganda oleh Allah Taala.

Sebaliknya, seorang hamba yang bercita-cita hendak melakukan kejahatan,

maka tidak dituliskan lagi baginya satu kejahatan. Jika dia telah melakukannya,

maka barulah dituliskan baginya satu kejahatan dan disebaliknya itu

masih terbentang sebaik-baik kemaafan daripada Allah ‘Azza wa Jalla.”

Allahu Akbar

No comments:

Hadis Muslim

Add to Technorati Favorites

Google+ Followers

Panduan Destinasi Guru