Welcome To

SK Lembah Jaya|How To Make Money Online. This site provides education information also tips and techniques for beginning bloggers in order to make money online.
Custom Search

Wednesday, 18 April 2012

Faedah Dan Fungsi Selawat Ke Atas Rasulullah S.A.W. - Part 2

Faedah Dan Fungsi Selawat Ke Atas Rasulullah S.A.W. - Part 2


KEUTAMAAN SELAWAT

A. Kepentingan Selawat

Sebagaimana yang diterangkan mengikut dalil–dalil hadis, bahawa selawat kepada Nabi s.a.w adalah merupakan satu ibadah yang mulia dan amalan yang terpuji. Oleh itu kaum Muslimin sangat dianjurkan agar sentiasa membawa selawat kepada Nabi s.a.w dengan penuh keimanan dan keikhlasan, kerana ianya mempunyai keutamaan dan fadhilat yang amat besar .

Nabi s.a.w adalah seorang Nabi dan Rasul Allah yang mempunyai keutamaan, kedudukan dan darjat yang tinggi di sisi Allah dengan memiliki sifat-sifat kemulian dan keagungan yang sempurna berbanding dengan para Nabi dan Rasul Allah yang lain.

Firman Allah yang bermaksud : “ Sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang agung (mulia).”  ( Surah Al-Qalam : ayat 4 )

Firman Allah yang bermaksud : “ Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya dan ucaplah salam penghormatan kepadanya." (Al-Ahzab : ayat 56)

Allah s.w.t yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang telah memperlihatkan betapa kasih dan sayang-Nya kepada Nabi s.a.w dengan berselawat kepadanya sebagai pujian-Nya dan memuliakan serta mengutamakan Nabi s.a.w di hadapan para malaikat-Nya.

Para malaikat juga turut melahirkan keutamaan ke atas Nabi s.a.w dengan mendoakan, mengucap selawat dan memohon keampunan baginya. Kaum Muslimin sebagai umat Nabi s.a.w berkewajipan melahirkan rasa kasih, pujian, sanjungan dan penghormatan yang tinggi kepada beliau, kerana kedudukan dan kemuliannya melebihi para Nabi dan Rasul a.s dengan memperbanyakkan ucapan selawat dan salam sebagai memperkuatkan iman serta berpegang teguh kepada sunnah dan mengamalkan segala ajarannya sebagai pedoman hidup.

Sabda Nabi s.a.w : “ Tidak sempurna iman seseorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai anaknya , orang tuanya dan manusia semuanya.”
( Hadis Riwayat Ahmad , Bukhari , Muslim , Tirmidzi , Nasai dan Ibnu Majah )

Dengan membaca selawat kepada Nabi s.a.w, setiap doa dan amalan-amalan yang lain akan diterima oleh Allah. Justeru, selawat memainkan peranan penting dalam segala amalan hidup kerana ianya dapat mempengaruhi keberkatan dalam hidup manusia yang beriman dengan Allah dan Rasul-Nya .

Sabda Nabi s.a.w : “ Setiap doa adalah terhalang, sehingga berselawat atas Nabi s.a.w”.
 ( Hadis Riwayat Ad-Dailami )

Berselawat kepada Nabi s.a.w bererti memperbesarkan dan mengagungkan serta mendukung perjuangannya yang mulia di samping melahirkan rasa syukur atas perutusannya yang menjadi rahmat seluruh ala mini, malah menambahkan keyakinan beramal dengan sunnahnya yang diredhai Allah s.w.t .

Dengan melazimi berselawat kepada Nabi s.a.w, insya Allah kaum muslimin tergolong sebagai orang² yang akan mendapat keistimewaan dan mempunyai kedudukan yang terdekat dengan Nabi s.a.w bersama-sama para sahabatnya pada hari kiamat kelak.

Sabda Nabi s.a.w “ Sesungguhnya seutama-utama manusia (orang terdekat) dengan aku pada hari kiamat adalah mereka yang lebih banyak berselawat kepadaku.”
( Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Hibban )

B. Kelebihan Selawat

Selawat kepada Nabi s.a.w adalah merupakan ibadah yang mulia dan terpuji, mengandungi berbagai-bagai kelebihan dan mendapat pertolongan dan perlindungan yang istimewa dari Nabi s.a.w serta memperolehi ganjaran yang besar dari Allah di hari akhirat kelak. Diantara kelebihan selawat adalah seperti berikut :

1.  Mendapat Syafaat Nabi s.a.w

Sabda Nabi s.a.w “Barang siapa yang berselawat kepadaku pada waktu pagi sepuluh kali dan pada waktu petang sepuluh kali , ia akan memperolehi syafaatku pada hari kiamat .” 
( Hadis Riwayat Thabarani )

Sabda Nabi s.a.w “Barangsiapa berziarah kekuburku maka baginya wajib menerima syafaatku.” 
( Hadis Riwayat Ibnu Adi dan Al Baihaqi )

2.  Mendapat perlindungan dan pembelaan dari Nabi s.a.w

Sabda Nabi s.a.w “Barangsiapa berselawat kepadaku di sisi kuburku maka aku mendengarnya, barangsiapa berselawat kepadaku dari jauh maka selawat itu diserahkan oleh seorang malaikat yang menyampaikan kepadaku dan ia dicukupi urusan keduniaan dan keakhiratan dan aku sebagai saksi dan pembela baginya.’’
       ( Hadis Riwayat Al-Baihaqi dan Al- Khatib )

3.  Mendapat keampunan dosa dari Allah .

Sabda Nabi s.a.w “Barangsiapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah berselawat kepadanya sepuluh kali selawat dan Allah menghapus sepuluh kesalahan (dosa) dan mengangkat sepuluh darjat kepadanya.” 
(Hadis Riwayat Ahmad, Nasai & Al-Hakim )

Sabda Nabi s.a.w “Barangsiapa berselawat kepadaku pada hari Jumaat dua ratus selawat , maka diampuni baginya dosa dua ratus tahun.” 
( Hadis Riwayat Ad-Dailami )

Sabda Nabi s.a.w dari Ubai bin Ka’ab : “Aku bertanya, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku memperbanyak selawat, maka berapakah aku jadikan untukmu dari selawatku?"
Nabi bersabda: "Apa yang kamu kehendaki". Ia berkata : kataku: ” Seperempat”. 
Sabda Nabi: “Apa yang kamu sukai dan jika kamu tambah maka itu yang lebih baik bagi kamu." Kataku: “Apakah sepertiga?" 
Sabda Nabi : “Apa yang kamu sukai, jika kamu tambah itulah yang lebih baik bagi kamu.” Ia bertanya: “ Apakah aku jadikan selawatku buatmu semuanya.”
Nabi bersabda: “Jika demikian maka dicukupilah cita-citamu dan diampuni dosamu.”
( Hadis Riwayat Ahmad,Tirmidzi dan al-Hakim )

Sabda Nabi s.a.w yang bermaksud : “Barangsiapa yang berselawat kepadaku dari umatku , maka dicatat baginya sepuluh kebaikan dan dihapuskan darinya sepuluh dosa.”  
( Hadis Riwayat Ibnu Hibban )

Sabda Nabi s.a.w: “Telah datang kepadaku utusan dari Tuhanku Azzawajalla maka dia (Jibril) berkata: "Barangsiapa yang mengucapkan selawat kepadaku dari umatmu, Allah s.w.t mencatat baginya sepuluh kebaikan dan menghapuskan darinya sepuluh dosa dan mengangkat Allah baginya sepuluh darjat dan menolak Allah atasnya (membalas) yang seumpamanya.”
( Hadis Riwayat Ahmad )

Sabda Nabi s.a.w Berselawatlah kamu kepadaku, kerana selawat itu menjadi zakat (penghening jiwa pembersih dosa) bagimu.”
( Hadis Riwayat Ibnu Murdawaih )

4.  Mendapat Rahmat dari Allah .

Sabda Nabi s.a.w “Barangsiapa berselawat kepadaku satu kali , maka Allah menurunkan rahmat kepadanya sepuluh kali.” 
( Hadis Riwayat Muslim )


Sabda Nabi s.a.w Barangsiapa berselawat kepadaku di hari Jumaat seratus kali maka ia datang di hari Kiamat dengan cahaya, sekiranya dibahagi antara makhluk semuanya maka cahaya itu akan memenuhinya .”
( Hadis Riwayat Abu Nu’aim )

5.  Mendapat hajat dunia dan akhirat

Sabda Nabi s.a.w “Barangsiapa berselawat kepadaku dalam sehari seratus kali, maka Allah datangkan baginya seratus hajat, tujuh puluh untuk akhirat dan tiga puluh untuk di dunianya.”  
( Hadis Riwayat Ibnu Majar dari Jabir r.a )

6.  Digembirakan dengan syurga 

Sabda Nabi s.a.w “Barangsiapa berselawat kepadaku dalam sehari seribu kali, maka ia tidak akan mati sehingga ia digembirakan dengan syurga.” 
( Hadis Riwayat Abus Syaikh dari Anas r.a )

Sesungguhnya amat beruntunglah orang² yang sentiasa berselawat ke atas Nabi dengan menjadikannya sebagai wirid dan amalan harian dalam hidupnya. Sebaliknya amatlah rugi dan tercelanya orang² yang tidak mahu membaca selawat kepada Nabi dalam hidupnya .

Sabda Nabi s.a.w Hinalah hidung orang yang ketika disebutkan namaku tidak membaca selawat kepadaku .” 
( Hadis Riwayat Tirmidzi )

Sabda Nabi s.a.w “Orang yang bakhil ialah yang disebut namaku kepadanya lalu ia tidak mahu berselawat kepadaku.” 
( Hadis Riwayat Tirmidzi )

Dari Abdullah bin 'Amr R.A, Rasulullah S.A.W bersabda: 


"Sampaikanlah pesanku biarpun satu ayat"

Sumber dipetik daripada: adeqshah.multiply.com
Faedah Dan Fungsi Selawat Ke Atas Rasulullah S.A.W. - Part 1

Faedah Dan Fungsi Selawat Ke Atas Rasulullah S.A.W.  - Part 1


Selawat Nabi S.A.W
Fadhilat Dan Kelebihannya

Pengertian Selawat

Selawat adalah jamak dari kalimat solat. Selawat menurut bahasa ertinya ialah doa, rahmat dari Allah, memberi berkah dan ibadat.

Dalam kitab suci Al-Quran Allah berfirman yang bermaksud Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hai orang² yang beriman berselawatlah kamu kepadanya dan ucaplah salam penghormatan kepadanya.Surah Al-Ahzab:ayat 56 )

Selawat kepada nabi terdiri dari tiga macam tingkatan :

1.  Selawat Allah kepada Nabi dan Rasulnya, istimewa kepada Nabi Muhammad S.A.W. bererti Allah memberi rahmat , memuji dan melahirkan keutamaan serta mendekatkan Nabi Muhammad S.A.W kepadanya.

2. Selawat para Malaikat kepada para Nabi dan Rasul dan Nabi Muhammad S.A.W, bererti malaikat² mendoakan atau memohon rahmat kemuliaan serta keampunan.

3. Selawat manusia kepada Nabi Muhammad S.A.W, bererti mengakui kerasulannya, memohon kepada Allah melahirkan keutamaan, kemuliaan dan mengakui serta mengikuti kebenaran ajaran yang dibawanya.

Hukum Membaca Selawat

Para ulamak telah memberi berbagai pendapat tentang hukum membaca selawat ke atas Nabi S.A.W diantaranya :

1.  Imam Syafie mengatakan, selawat itu wajib dibacakan dlm tasyahud akhir, iaitu di antara tasyahud (tahiyyat) dan salam.

2.   Imam Asy-Sya’bi berpendapat, selawat wajib dibaca dalam solat dalam kedu-dua tasyhud awal dan akhir.

3.   Abu Jaafar Al-Baqir mengatakan, selawat wajib dibaca di dalam solat sama ada dlm tasyahud awal atau akhir.

4.   Abu Bakar ibnu Al-Baqir berpendapat, selawat wajib dibaca tanpa mengira bilangannya.

5.  Abu Bakar Ar-Razi & Ibnu Hazmin berpendapat, berselawat wajib dalam seumur hidup walaupun hanya sekali.

6.   At-Thahawi berpendapat, selawat wajib apabila seseorang mendengar orang menyebut nama Nabi Muhammad S.A.W

7.  Az-Zamakhsyari berpendapat, selawat wajib dibaca pada tiap² sesuatu majlis.

8.  Ibnu Jarir At-Thabari berpendapat, berselawat kepada Nabi adalah suatu pekerjaan yang disukai sahaja.

9.  Ibnu Qashshar berpendapat, berselawat kpd Nabi adalah suatu ibadah wajib.

Kesimpulannya, membaca selawat ke atas Nabi S.A.W adalah suatu amaliah dan ibadah yang terpuji yang amat disukai Allah dan para malaikat-nya serta sangat dianjurkan sebagai suatu penghormatan dan memohon rahmat kepada Nabi S.A.W.

Dalil-dalil Hadis Tentang Selawat

1. Sabda Nabi S.A.W “ Dari Ibnu Mas’ud r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda : Orang yang terdekat denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku.”
   ( Hadis Riwayat At-Trimidzi )

2. Sabda Nabi s.a.w : “ Berselawat atas para Nabi Allah dan utusan-Nya sebagaimana kamu berselawat kepadaku kerana mereka itu sama diutuskan sebagaimana aku diutus." 
    ( Hadis Riwayat Ahmad dan Al-Khatib )

3.  Sabda Nabi s.a.w : “ Dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah s.a.w bersabda : Janganlah kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan dan berselawatlah kepadaku, maka sesungguhnya bacaan selawatmu itu akan sampai kepadaku dimana sahaja kamu berada."  
    ( Hadis Riwayat Abu Daud )

4. Sabda Nabi s.a.w : “ Tiada dari seseorang yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah menerima ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya." 
    ( Hadis Riwayat Abu Daud )

Berdasarkan dari hadis², jelas bahawa membaca selawat kepada Nabi s.a.w adalah suatu dari rangkaian iman dan ibadah yang wajib disempurnakan oleh kaum Muslimin dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Semoga dengan sentiasa berselawat ke atas Nabi, Allah akan memberi rahmat dan keberkatan dalam kehidupan kaum Muslimin.

Waktu-Waktu berselawat

Terdapat banyak hadis yang menerangkan mengenai tempat² dan waktu² yang dituntut supaya kaum Muslimin membaca selawat ke atas Nabi s.a.w. Diantaranya :

1. Ketika hendak masuk ke dalam masjid dan ketika hendak keluar darinya . Nabi s.aw bersabda : "Apabila seseorang kamu masuk ke dalam masjid , maka hendaklah ia membaca salam kepadaku ( selawat dan salam ). Sesudah itu berdoa : Wahai Tuhanku , bukakanlah untukku segala pintu rahmat-Mu . Dan apabila ia hendak keluar hendaklah berdoa : Wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu limpahan rahmat-Mu .” 
    ( Hadis Riwayat Abu Daud )

 Ibnu Sunni menceritakan bahawa apabila Rasulullah s.a.w masuk dari masjid beliau membaca selawat  yang bermaksud  "Dengan Nama Allah, selawatlah keatas Muhammad" 

2. Sesudah Azan . Sabda Nabi s.a.w yang bermaksud : “ Apabila kamu mendengar mu’azzin yang menyerukan azan, maka jawablah dengan bacaan yang sama ia baca. Setelah selesai maka berselawatlah kamu kepadaku.” 
   ( Hadis Riwayat Ahmad dan Muslim )

3.   Sesudah membaca tasyahud akhir dalam sembahyang .

4. Di dalam sembahyang jenazah. Menurut Imam Syafi’e dalam Al-Musnad : “ Sunnah Rasulullah s.a.w dalam melaksanakan sembahyang jenazah adalah bertakbir pada permulaannya, setelah itu ia membaca fatihah lalu takbir kedua dan sesudahnya membaca selawat dan kemudian bertakbir lagi kali ketiga.”

5. Diantara takbir-takbir sembahyang sunat hari raya. Berkata sebahagian ulamak adalah lebih baik jika membaca selawat mengiringi takbir hari raya seperti yang bermaksud "Maha suci Allah segala puji dan sanjungan bagi Allah jua. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Besar. Ya Allah, muliakan olehmu Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah ampuni aku dan berilah rahmat kepadaku."

6.  Di permulaan dan akhir doa . Nabi bersabda : “Sesungguhnya doa itu berhenti antara langit dan bumi. Tiada naik, barang sedikit jua daripadanya sehingga kamu berselawat kepada Nabimu."
   ( Hadis Riwayat At-Tirmidzi )

7. Di akhir qunut dalam sembahyang. Diriwayatkan oleh An-Nasai bahawa disukai seseorang mengakhiri qunut dengan membaca selawat yg bermaksud “Dan mudah-mudahan Allah melimpahkan selawat (rahmat) atas Muhammad."

8. Di malam dan di hari Jumaat. Sabda Nabi s.a.w yg bermaksud “Banyakkanlah olehmu membaca selawat di malam hari Jumaat dan siangnya kerana selawat itu dikemukakan kepadaku."  
    ( Hadis Riwayat Thabarani )

9.  Di dalam khutbah Jumaat. Dalam mazhab Syafi’e para khatib wajib membaca selawat kepada Nabi Muhammad s.a.w pada permulaan kutbah, sesudah membaca thamid dan juga sebelum akhir khutbah Jumaat .

10. Ketika berziarah di makam atau kubur Nabi Muhammad s.a.w  Sabda Nabi s.a.w : “ Tidak seorang pun di antara kamu yang memberi salamnya iaitu di sisi kuburku, melainkan Allah mengembalikan kepadaku ruhku untuk menjawab salamnya.'
   ( Hadis Riwayat Abu Daud )

11. Sesudah bertalbiah. Sabda Nabi s.a.w : “ Memang disuruh seseorang membaca selawat untuk Nabi ketika ia telah selesai talbiahnya dalam segala keadaan." 
   ( Hadis Riwayat Syafi’i Dan Daraquthni )

12. Ketika setiap mengadakan majlis atau keramaian. Sabda Nabi s.a.w :Tiadalah duduk suatu kaum di dalam sesuatu majlis sedang mereka telah menyebut (mengingati) Allah Taala dan tiada berselawat ke atas Nabinya, melainkan menderita nescaya Allah akan menyeksa mereka dan jika Allah menghendaki nescaya akan mengampuni mereka.”
   (Hadis Riwayat At-Tirmidzi Dan Abu Daud)

13. Ketika berjumpa sahabat handai atau saudara mara sesama Islam. Sabda Nabi s.a.w : 
     “Tiadalah dua hamba yang saling cinta mencintai kerana Allah yang berjumpa salah seorang yang lain lalu berjabat tangan ( bersalam ) dan berselawat kepada Nabi s.a.w . melainkan Allah mengampuni dosanya sebelum mereka berpisah , baik yang telah lalu ataupun yang akan datang."
    ( Hadis riwayat Ibnu Sunni )

14. Ketika akan memulakan sesuatu pekerjaan yang baik atau penting . Sabda Nabi s.a.w : “ Setiap pekerjaan yang baik yang tidak dimulai dengan hamdalah (memuji Allah) dan selawat , maka pekerjaan atau urusan itu terputus dan hilang barkahnya . “ ( Hadis Riwayat Ar-Rahawi )

15. Ketika mendengar orang menyebut nama Nabi s.a.w . Sabda Nabi s.a.w : “ orang yang bakhil itu adalah orang yang tidak mahu berselawat ketika orang menyebut namaku di sisinya."
      ( Hadis Riwayat At-Tirmidzi )

16. Ketika telinga berdengung . Sabda Nabi s.a.w : “Jika telinga salah seorang dari kamu berdengung, maka hendaklah ia mengingati dan berselawat kepadaku."
      ( Hadis Riwayat Ibnu Sunni )

17. Ketika mengalami kesusahan dan kebimbangan . Diberitakan oleh Ubay bin Kaab bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, ujurnya : “Ya Rasulullah bagaimana pendapat engkau sekiranya aku jadikan selawat untuk engkau semua? Jawap Rasulullah s.a.w “ Kalau demikian Allah akan memelihara engkau baik mengenai dunia mahu pun mengenai akhiratmu."
       ( Hadis Riwayat Ahmad )

18. Setiap waktu pagi dan petang . Sabda Nabi s.a.w : “ Barang siapa berselawat kepadaku waktu pagi sepuluh kali dan waktu petang sepuluh kali , maka ia akan mendapat syafaatku di hari kiamat."
      ( Hadis Riwayat Thabarani )


Dari Abdullah bin 'Amr R. A, Rasulullah S.A.W bersabda: 


"Sampaikanlah pesanku biarpun satu ayat"

Sumber dipetik daripada: adeqshah.multiply.com

Monday, 16 April 2012

Keluasan Neraka Yang Amat Dasyat Yang Perlu Diketahui Dan Diyakini

Keluasan Neraka Yang Amat Dasyat

Untuk dikongsi, betapa kasihnya Rasulullah kepada umatnya....Yazid Arraqqasyi dari Anas bin Malik ra. berkata: Jibrail datang kepada Nabi saw pada waktu yg ia tidak biasa datang dalam keadaan berubah mukanya, maka ditanya oleh nabi s. a. w.: "Mengapa aku melihat kau berubah muka?"

Jawabnya: "Ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka, maka tidak layak bagi orang yg mengetahui bahawa neraka Jahannam itu benar, dan siksa kubur itu benar,  dan siksa Allah itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya." Lalu nabi s. a. w. bersabda: "Ya Jibrail, jelaskan padaku sifat Jahannam."

Jawabnya: "Ya. Ketika Allah menjadikan Jahannam, maka dinyalakan selama seribu tahun,sehingga merah, kemudian dilanjutkan seribu tahun sehingga putih, kemudian seribu tahun sehingga hitam, maka ia hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah yg mengutus engkau dengan hak, andaikan terbuka sebesar lubang jarum nescaya akan dapat membakar penduduk dunia semuanya kerana panasnya. Demi Allah yg mengutus engkau dengan hak, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi nescaya akan mati penduduk bumi kerana panas dan basinya. Demi Allah yg mengutus engkau dengan hak, andaikan satu pergelangan dari rantai yg disebut dalam Al-Qur'an itu diletakkan di atas bukit, nescaya akan cair sampai ke bawah bumi yg ke tujuh. Demi Allah yg mengutus engkau dengan hak, andaikan seorang di hujung barat tersiksa, nescaya akan terbakar orang-orang yang di hujung timur kerana sangat panasnya, Jahannam itu sangat dalam dan perhiasannya besi, dan minumannya air panas campur nanah, dan pakaiannya potongan-potongan api. Api neraka itu ada tujuh pintu, tiap-tiap pintu ada bahagiannya yang tertentu dari orang laki-laki dan perempuan."

Nabi s. a. w. bertanya: "Apakah pintu-pintunya bagaikan pintu-pintu rumah kami?" Jawabnya: "Tidak, tetapi selalu terbuka, setengahnya di bawah dari lainnya, dari pintu ke pintu jarak perjalanan 70,000 tahun, tiap pintu lebih panas dari yang lain 70 kali ganda." (nota kefahaman: iaitu yg lebih bawah lebih panas)

Tanya Rasulullah s. a. w.: "Siapakah penduduk masing-masing pintu?" Jawab Jibrail: "Pintu yg terbawah untuk orang-orang munafik, dan orang-orang yg kafir setelah diturunkan hidangan mukjizat nabi Isa a. s. serta keluarga Fir'aun sedang namanya Al-Hawiyah.

Pintu kedua tempat orang-orang musyrikin bernama Jahim, pintu ketiga tempat orang shobi'in bernama Saqar. Pintu ke empat tempat Iblis dan pengikutnya dari kaum majusi bernama Ladha, pintu kelima orang yahudi bernama Huthomah. Pintu ke enam tempat orang nasara bernama Sa'eir." Kemudian Jibrail diam segan pada Rasulullah s. a. w. sehingga ditanya: "Mengapa tidak kau terangkan penduduk pintu ke tujuh?" Jawabnya: "Di dalamnya orang-orang
yg berdosa besar dari ummatmu yg sampai mati belum sempat bertaubat."

Maka nabi s. a. w. jatuh pengsan ketika mendengar keterangan itu, sehingga Jibrail meletakkan kepala nabi s. a. w. di pangkuannya sehingga sedar kembali dan sesudah sedar nabi saw bersabda: "Ya Jibrail, sungguh besar kerisauanku dan sangat sedihku, apakah ada seorang dari ummat ku yang akan masuk ke dalam neraka?" Jawabnya: "Ya, iaitu orang yg berdosa besar dari ummatmu." Kemudian nabi s. a. w. menangis, Jibrail juga menangis, kemudian nabi s. a. w. masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sembahyang kemudian kembali dan tidak berbicara dengan orang dan bila sembahyang selalu menangis dan minta kepada Allah.(dipetik dari kitab "Peringatan Bagi Yg Lalai") 


Dari Hadith Qudsi: Bagaimana kamu masih boleh melakukan maksiat sedangkan kamu tak dapat bertahan dengan panasnya terik matahari Ku. Tahukah kamu bahawa neraka jahanamKu itu:

1. Neraka Jahanam itu mempunyai 7 tingkat
2. Setiap tingkat mempunyai 70,000 daerah

3. Setiap daerah mempunyai 70,000 kampung
4. Setiap kampung mempunyai 70,000 rumah
5. Setiap rumah mempunyai 70,000 bilik
6. Setiap bilik mempunyai 70,000 kotak
7. Setiap kotak mempunyai 70,000 batang pokok zarqum
8. Di bawah setiap pokok zarqum mempunyai 70,000 ekor ular
9. Di dalam mulut setiap ular yang panjang 70 hasta mengandungi lautan racun yang

hitam pekat.
10. Juga di bawah setiap pokok zarqum mempunyai 70,000 rantai
11. Setiap rantai diseret oleh 70,000 malaikat Mudah-mudahan dapat menimbulkan keinsafan kepada kita semua. .

Al-Quran Surah Al- Baqarah Ayat 159

" Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayat, sesudah Kami menerangkannya kepada manusia di dalam Kitab Suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk."

Dari Abdullah bin 'Amr R. A, Rasulullah S. A. W bersabda:" Sampaikanlah pesanku biarpun satu ayat"

Sumber dari : Minda Madani Online

Hadis Muslim

Add to Technorati Favorites

Google+ Followers

Panduan Destinasi Guru